Nabeeld – Huid, 1997. Olieverf op linnen. (65x80cm)

Johan Zevenbergen, Nabeeld - Verduistering. 1997
Nabeeld – Verduistering. 1997. Olieverf op linnen. (65x80cm)
Johan Zevenbergen, Dalend kwik. 1995-'96
Dalend kwik. 1996.
Johan Zevenbergen, Observatorium.
Observatorium. (46x52cm)
Johan Zevenbergen, Decor. 1992.
Decor. 1992.
Johan Zevenbergen, Compositie. 2001.
Johan Zevenbergen, War. 2001.
Johan Zevenbergen, Zonder titel. 1990.
Johan Zevenbergen, Zonder titel. 2002
Johan Zevenbergen, Pastorale - decor. 1990-91.
Johan Zevenbergen, Dreamtime. 1988.
Johan Zevenbergen, Zonder titel (ontwerp) 1995.